قوانین

هر گونه استفاده از خدمات مدرسانه به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در سایت مدرسانه می‌باشد. سایت مدرسانه  هیچ همکاری با دبیران و مشتریان  خارج از این شرایط ندارد. شرایط و قوانین زیر مربوط به تمام مدرسینی است که به با مدرسانه همکاری دارند.

در حال حاضر سطح پوشش تدریس خصوصی منزل مدرسانه شهر تهران می باشد.

پس از واریز مبلغ، پشتیبانان مدرسانه تمام تلاش خود را خواهند کرد تا دبیران مدرسانه حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت خود را به منزل شما برسانند اما ممکن است در روز های امتحانات و یا خاص همه دبیران انتخابی برای شما در آن زمان در مکانی دیگر در حال تدریس باشند و این زمان از ۲۴ ساعت بیشتر شود.

در حال حاضر سطح تدریس دبیران مدرسانه مقدماتی می باشد و درصورت درخواست برای سطوح بالاتر قبل از پرداخت مبلغ  باید با پشتیبان تماس حاصل فرمایید. پرداخت مبلغ نشان دهنده درخواست شما برای خصوصی منزل در سطح مقدماتی خواهد بود

پس از ثبت درخواست شاگردان، مدرسانه اقدام به معرفی دبیر جهت تدریس خصوصی منزل به آنها می‌نماید. تیم پشتیبانی تمام تلاش خود را برای اخذ اطلاعات کامل از شاگردان می‌کند و موارد امنیتی در خصوص معرفی دبیر به شاگرد را رعایت می‌نماید. با این وجود، دبیران با مسئولیت خود برای تدریس به منزل شاگرد مراجعه می‌کنند و مدرسانه هیچ تعهد یا مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیرمستقیم و کیفری، ناشی از ارتباط دبیر با شاگرد نخواهد داشت. به عبارتی مدرسانه صرفا ارتباط بین دبیر و شاگرد را هماهنگ می‌کند و همه هدف مدرسانه انتخاب دبیری مناسب  برای درس ریاضی و فیزیک دانش آموزان است و به هیچ عنوان تضمینی در مورد نیات و قصد شاگرد به دبیر و بلعکس نمی‌تواند ارائه نماید و همچنین در صورت بروز مشکل غیر درس ریاضی و فیزیک از هر دو طرف چه دبیر و چه شاگرد مدرسانه هیچ پیگیری ، قضاوت و دخالتی در این موضوعات نخواهد داشت.

با توجه به اینکه هویت و اطلاعات ارائه شده توسط شاگردان به هیچ وجه قابل راستی آزمایی نمی‌باشد،مدرسانه  هیچ مسئولیت یا تعهدی در قبال اطلاعات ارائه شده توسط شاگردان چه از طریق تماس تلفنی و چه از طریق سایت ندارد.

تنها دانش‌آموزان خانم در پایه  پنجم ابتدائی به بالا ، دانشجویان خانم و والدین خانم می‌توانند از خدمات تدریس خصوصی دبیر خانم استفاده نمایند.

مدرسانه هیچ قرارداد، تعهدنامه یا سندی را با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی در حوزه تدریس خصوصی منعقد نکرده است و همچنین با هیچ موسسه یا نهاد آموزشی. لذا مدرسانه هیچ تعهد یا مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیرمستقیم و کیفری، ناشی از ارتباط دبیر با موسسه یا نهاد آموزشی مربوطه نخواهد داشت.

درحال حاضر تنها سایت رسمی مدرسانه www.modaresane.ir می باشد و هر گونه سایت ، شبه سایت ، وبلاگ ، شبکه های اجتماعی وغیره مورد تایید مدرسانه نمی باشد مگر آنکه از طریق همین سایت به عموم اعلان گردد .

تنها دبیرانی که رزومه و اطلاعات آنان از طریق تلگرام مدرسانه (۹۸۹۱۹۸۹۲۱۰۴۹+ ) به تلگرام شما ارسال می گردد مورد تایید مدرسانه می باشد . لذا از پذیرفتن دبیرانی که مشخصات آنان به شما ارسال نگردیده است به منزل ، خودداری نمایید .

از گرفتن شماره تماس دبیر اجتناب کنید ، زیرا این کار باعث قطع همکاری مدرسانه  با آن دبیر خواهد شد و مدرسانه هیچگونه پشتیبانی ، پیگیری ، پاسخگویی و مسؤلیتی در خصوص مشتریانی که شماره دبیر اعزامی را دریافت می کنند نخواهد داشت .

فقط کلاس های خصوصی منزلی که رسید پرداخت اینترنتی به مدرسانه دارند ، مورد تایید مدرسانه می باشند.

درصورتی که شما مشتری عزیز از دبیر اعزامی رضایت نداشته باشید و عدم رضایت خود را در تلگرام مدرسانه مکتوب نمایید مدرسانه دبیر دیگری را در جلسه بعدی اعزام خواهد کرد .

مدرسانه این اختیار را دارد که از خدمات دهی به بعضی از مشتریانی که احتمال بدهد قصد آزار یا خدشه دار کردن نام مدرسانه را دارند امتناع کند

پس از هماهنگی و تایید نهایی روز و ساعت تدریس خصوصی منزل در صورتی که دبیر مربوطه در زمان مشخص  در درب منزل دانش اموز حاضر شوند و به هر نحوی از انحاء شما مشتری عزیز یا دانش آموز در منزل حضور نداشته باشید مبلغ پرداختی شما محاسبه خواهد شد و در صورت درخواست جلسه جبرانی برای تدریس خصوصی با پرداخت مجدد هزینه کلاس ممکن خواهد بود.

شما مشتری محترم حداکثر دو بار می توانید کلاس خصوصی هماهنگ شده را کنسل کنید و بیشتر از ۲ بار مجاز به این کار نمی باشید و در زمان مقرر دبیر در منزل حاضر شده و در صورت عدم همکاری شما برای کلاس خصوصی هزینه کلاس محاسبه خواهد شد

کلاس تدریس خصوصی منزل درخواست شده ، از طرف شما مشتری عزیز فقط برای یک دانش آموز می باشد و در صورت مشاهده متقاضی بیشتر از یک نفر در تدریس خصوصی منزل ، دبیر اجازه دارد به مدرسانه اطلاع داده و از انجام این کلاس خودداری نماید تا اینکه این مسئله از سوی شما مشتری عزیز برطرف گردد .

ساعت کار پشتیبانی مدرسانه همه روزه از ساعت ۹:۰۰ صبح  الی ۲۰:۰۰ شب می باشد .

ساعت کار دبیران مدرسانه (آقا) از ساعت ۹:۰۰ صبح الی  ۲۲:۰۰شب می باشد .

ساعت کار دبیران مدرسانه (خانم) از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۲۰:۰۰ شب می باشد .

تدریس خصوصی یک توافق دو طرفه بین شما مشتری گرامی و مدرسانه می باشد و همه چیز اعم از قیمت و درجه دبیران و روند کار مدرسانه کاملا” مشخص است لذا شما مشتری عزیز با آگاهی کامل از همه موارد مذکور اقدام به هماهنگی کلاس خصوصی و پرداخت مبلغ نموده اید .

طراحی سایت