دبیران مدرسانه چه کسانی هستند؟

آشنایی بیشتر با دبیران تدریس خصوصی و گروهی مدرسانه

به طور کلی می توان گفت دبیران مدرسانه:

۱- همگی فارغ التحصیل و حداقل دارای سه سال سابقه تدریس در پایه مربوطه هستند و همچنین در برقرای ارتباط اولیه صحیح با دانش آموزان ، فن بیان ، آموزش مفهومی و پایه ای، تسلط و ترتیب بندی دقیق در نحوه تدریس و توضیحات نکات مهم درسی با توجه به نظام آموزشی آموزش و پرورش تسلط کاملی دارند.

۲- توانایی تدریس همه دبیران مدرسانه توسط افراد با تجربه مورد برسی قرار گرفته است.

۳- چناچه دبیری به دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش مسلط نباشد و در انتقال مفاهیم درسی در پایه مربوطه نا موفق باشد مدرسانه از همکاری با این دبیران خود داری می نماید.

طراحی سایت